Zieke karpers door virussen

terug naar overzicht

Maandag, 23 oktober 2017

De afgelopen jaren zijn regelmatig dode karpers bij het Vis -, schaal – en schelpdierziektelaboratorium van Wageningen Bioveterinary Research gevestigd in Lelystad, aangeleverd. De meeste vissen kwamen via hengelsportverenigingen en waterschappen bij het laboratorium terecht. Naast bekende parasitaire en bacteriële infecties van karper, worden ook virussen zoals Spring Viremia of Carp virus (SVCV) en Koi Herpes Virus (KHV) aangetroffen. Inmiddels is er een virus bijgekomen in Nederland en Europa: het Carp Edema Virus (CEV), ook wel Sleepy Disease (KSD) genoemd. Kortom de karper kan thans door 3 ernstige virussen worden aangetast.

Aangifteplicht:
De karperziekte KHV (Koi Herpes Virus voor info zie internet) is aangifteplichtig. Karpers met ziekteverschijnselen die lijken op een KHV-infectie, dienen te worden gemeld bij de NVWA (meldkamer 0900-0388), bij een dierenarts of bij het laboratorium van Vis, schaal – en schelpendierziekte (0320-238373, of per mail visdiagnostiek.bvr@wur.nl )
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Link naar meer info over symptomen : klik hier.
of download hier het informatieblad over khv.